هیسسس! از اپوزیسیون چیزی نگویید مبادا جمهوری اسلامی سوءاستفاده کند!؛ ف. م. سخن

گویا نیوز- جرات می خواهد از اپوزیسیون جمهوری اسلامی سخن گفتن! جسارت می خواهد از ابروی لنگه به لنگه ی این اپوزیسیون انتقاد کردن! کمترین اثر انتقاد از اپوزیسیون این است که به گوینده بگویند هیس! سخن نگو! جمهوری اسلامی

بیشتر بخوانید