مجتبی واحدی: هشدار انتخاباتی! فریب هویت گرایی برای حفظ نظام (کلیپ کوتاه)

مجتبی واحدی: یقین دارم روز جمعه، عبرت آموز ترین روز انتخاباتی برای جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد . اما جمهوری اسلامی هنوز بر روی برخی ساده انگاری ها در رقابت‌های محلی و قومی حساب می کند. بعضی کاندیداها با پافشاری دروغین بر قومیت و هویت گرایی، مردم را فریب می دهند و آنها را پای صندوق های رای می آورند

بیشتر بخوانید