راه رهایی ایران از این منجلاب: حذف آخوند، تقویت هویت ایرانی

بدبختی ما ایرانیان از روزی آغاز شد که لشگر اسلام به ایران حمله کرد. به زنان ایرانی تجاوز کردند و به کنیزی بردند. مردان ایرانی را سر بریدند و به اسیری بردند. فرهنگ و زبان ایرانی را به زور شمشیر نابود کردند. کتابخانه ها را آتش زدند و اموال مردم را به غنیمت بردند. اما تخم آئینی را در این سرزمین کاشتند که مایه بدبختی و نکبت ایران شد.

بیشتر بخوانید

چهار دهه سکوت، انکار و اهانت به هویت و فرهنگ ایرانی

هوشمند رحیمی کمتر ایرانی هست که این روزها دست کم نام اثر ماندگار «دو قرن سکوت» از دکتر عبدالحسین زرین‌کوب را نشنیده باشد. قصه پر غصه آن روزگار را بگذاریم و بگذریم که ذکر این مصیبت جز تکرار مکررات نخواهد

بیشتر بخوانید