نیکی هیلی در مورد ترامپ: آیا میتوان کسی که باور داشته باشد رنگ چمن آبی است را سرزنش کرد؟

خانم نیکی هیلی، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل در دوره ترامپ، در یک مصاحبه بیان کرد: ترامپ از یک جایی به بعد به راهی رفت که نباید میرفت، و ما نباید دنبال او میرفتیم. ما نباید اجازه بدهیم که

بیشتر بخوانید