نقش سفیر سابق آلمان در عملیات ترور فخری زاده چه بود ؟!

«نیسان آبی» ماجرای فخری زاده زبانزد خاص و عام شده، و در مورد اینکه چه کسی آن را تهیه کرده انواع روایات نقل شده اند، من جمله اینکه یک «خانم با لهجه» آن را نقد از یک روستایی ابتیاع کرده

بیشتر بخوانید