توصیف فرمانده نیروی فضایی آمریکا از ماهواره سپاه: یک «وب کم» در حال «ورجه وورجه» !

ژنرال ریموند میگوید نیروی فضایی آمریکا دو جسم (ماهواره و قطعه ای از سیستم حامل) را تحت نظر دارد، ولی با توجه به داده ها بعید است این پروژه سپاه دستاورد اطلاعاتی داشته باشد. به هشتگ پایانی توجه کنید: #spaceishard

بیشتر بخوانید