فرح هرمزی نژاد(قربانیان جمهوری اسلامی)

فرح هرمزی نژاد اول تیر 1339 در رامهرمز خوزستان به دنیا آمد. او یکی از 377 نفری بود که روز 28 مرداد 57 در سینما رکس آبادان هنگامیکه مشغول تماشای فیلم گوزنها بود با آتش زدن سینما توسط اسلامگراهای هوادار

بیشتر بخوانید