نقش رژیم در شیوع کرونا

اکنون این رژیم ناکارآمد می بیند ویروس کرونا همه چرخ های مملکت را از حرکت انداخته، تقریبا همه جا تعطیل شده، هیچ پروازی به ایران نیست. واردات و صادرات متوقف شده. چرخه توزیع مختل شده و اوضاع کشور به حالت بحرانی درآمده است. اکنون ویروس کرونا برای این رزیم کارنامد تبدیل به یک هیولا شده که بساط بخور و بخواب چهل ساله یک مشت آخوند تنبل و مفت خور را بخطرانداخته است. بخاطر همین است که رژیم از سپاه خواسته وارد خیابانها و حتی منازل مردم بشود تا کوچکترین اعتراضی را در نطفه خفه کند.

بیشتر بخوانید