دزد ناشی… : نفتکش هدف حمله سپاهی ها چینی از آب درآمد !

برادران سپاه دیروز تلاش کردند در همون محدوده ای که قبلا نفتکش ها رو منفجر می کردند یک کشتی رو بدزدند.مشکل اینجاست که به اشتباه یک کشتی چینی رو دزدیدند، و به سرعت ولش کردند. این یک نکته بسیار مهم

بیشتر بخوانید