جنگ فارس نیوز با انیمیشن استر

نعیمه موحد در فارس نیوز بر علیه انیمیشن”استر, دختری که ملکه شد” مقاله ای نوشته (۱) که حتا در نشریات اسرائیل هم بازتاب داشته (۲). من جدا فکر میکنم دستگاه فکری و امنیتی “نظام” مالیخولیایی شده. این رو نه فقط

بیشتر بخوانید