نبرد دو قدرت اتمی (چین و هند) با سنگ و چوب !

احتمالا شما از نزاع اخیر بین نیروهای مرزی چین و هند در یک منطقه مورد مناقشه دریک ناحیه کوهستانی (شمال هیمالایا) شنیده اید که در نتیجه آن دهها سرباز جانشان را از دست دادند. ولی چیزی که شاید ندانید این است که در این ماجرا یک گلوله هم شلیک نشد و طرفین با سنگ و چوب به جان یکدیگر افتادند!

بیشتر بخوانید