تاریخ شفاهی: خاطره وابسته نظامی وقت ایران در عراق از ورود خمینی به نجف (۱۳۴۳)

عیسی پژمان؛ وابسته نظامی ایران در عراق، نماینده شاه در امور کردستان، رئیس اداره هفتم ساواک و ریاست سابق اداره اطلاعات شهربانی کل کشور

بیشتر بخوانید

لانه جاسوسی رژیم در نجف سقوط کرد

سقوط و نابودی رژیم منحوس اسلامی روی دور تند افتاده است. هفته گذشته، با سرکوب مردم غیرنظامی لکه سیاهی در کارنامه جنایات خود ثبت کرد و نفرت و لعنت جهانی را برای خود خرید و اکنون در این هفته کنسولگری

بیشتر بخوانید