ماجرای علمی تخیلی ناوچه کنارک

قرارگاه مشترک دریایی یونس علیه السلام: یک فرمانده شکم گنده ریشو سپاهی: برادرها دقت کنند این فرمان از طرف مقام معظم رهبری است. باید خیلی مواظب باشیم که بخوبی عملیاتی بشه و دل آقا را شاد کنیم. همانطور که دیگر

بیشتر بخوانید

این همه بی لیاقتی، هرگز ندیده ملتی

واقعیت قضیه این است که مشکل حاکمان فعلی ایران مشکل بنیادی و ذاتی است. فرهنگ مسلط آخوندی در همه ارکان کشور مبتنی بر باورهای هزار و چهارصد سال و خرافات و توهمات است.

بیشتر بخوانید