ماجرای علمی تخیلی ناوچه کنارک

قرارگاه مشترک دریایی یونس علیه السلام: یک فرمانده شکم گنده ریشو سپاهی: برادرها دقت کنند این فرمان از طرف مقام معظم رهبری است. باید خیلی مواظب باشیم که بخوبی عملیاتی بشه و دل آقا را شاد کنیم. همانطور که دیگر

بیشتر بخوانید