توهین بیشرمانه نانسی پلوسی به مردم ایران

نانسی پلوسی سخنگوی گنگره امریکا و از دشمنان قسم خورده ترامپ در مصاحبه تلویزیونی با شبکه ای بی سی در پاسخ به پرسشی درباره اعتراضات مردم ایران که در روزهای اخیر  و با مرگ بر خامنه ای شروع شده می گوید:

اینها یک عده دانشجو هستند که بخاطر کشته شدن همکلاسانشان در هواپیما اعتراض می کنند!!

این عجوزه ابله وقتی مصاحبه گر به او می گوید: دانشجویان شعار مرگ بر خامنه ای میدادند می گوید:

خب هفته پیش همین تظاهرات کنندگان در کنار رژیم بودند و برای سلیمانی شعار می دادند!

خاک بر سر امریکایی هایی که به چنین موجود پست و زذلی رای دادند:

بیشتر بخوانید