فعالین سیاسی داخل کشور: تحریم ها را برندارید

بیش از 40 نفر از فعالین سیاسی در داخل کشور در نامه ای به دولت جدید امریکا خواستار ادامه سیاست فشار حداکثری علیه رژیم جنایتکار و تروریست اسلامی شده اند. این درخواست به دلیل اینکه از طرف فعالین داخل کشور است بسیار ارزشمندتر از درخواستهای اپوزیسیون خارج کشور است و زبان ماله کشان و مزدوران اطلاعاتی رژیم در رسانه هایی همچون بی بی سی و رادیو فردا و غیره را می بندد.

بیشتر بخوانید