مجتهدی که نیمه شب کنار حوض می نشست و گریه میکرد

آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی استاد امام خمینی بود. ایشان دارای کرامات عجیب و شگفت اوری بودند. از مرحوم حجت الاسلام سید محمود یزدی که از نزدیکان مرحوم ملکی است نقل شده که: آیت الله ملکی شب ها مدتی

بیشتر بخوانید