مجتهدی که کارش کمک رسانی به مورچه های گمشده بود

یکی از دوستان “حاج آقا مجتهدی” برای حاج آقا محمد صافی و ایشان هم برای من تعریف کرد؛ حاج آقا مجتهدی یک اربعین در کوه خضر ریاضت کشیدند . کوه خضربالای مسجد جمکران است که بیشتر اولیا خدا در این

بیشتر بخوانید