شارلاتانی بنام مهدی خزعلی

مطلب زیر قبلا در سایت بالاترین منتشر شده است. اما از آنجا که مهدی خزعلی شارلاتان یار غار سعید امامی دوباره و سه باره اصرار به شارلاتان بازی و هتاکی و دروغگویی دارد. تکرار آن بی مناسبت نیست. تکرار ادعای

بیشتر بخوانید

توییت سفارت مجازی آمریکا درایران درباره تخریب مزار نوید افکاری

رژیم سعی کرد با اعدام نوید افکاری صدای او را خاموش کند. آن ها اکنون سعی دارند با هتک حرمت به سنگ مزارش جهان را وادار به فراموش کردن او کنند. آنها قادر به درک این نیستند که خاطره و آرمان نوید اکنون در قلب و ذهن ایرانیان آزادیخواه در سراسر جهان نقش بسته است.

بیشتر بخوانید