حتی صدام هم از اینها آدم تر بود

در شهریور 57 ناگهان اعلام شد که آیت الله طالقانی فوت کرد. همه ایران یکپارچه عزادار شد و دولت سه روز را عزای عمومی و تعطیل اعلام کرد. صدام حسین که تازه رئیس جمهور عراق شده بود پیام تسلیتی خطاب به مهندس بازرگان فرستاد.

یعنی اینطور نبود که از ابتدا صدام با اینها دشمنی داشت بلکه این خمینی نفهم بیشعور بود که در عالم توهم خیال میکرد همانطور که مردم ایران به خیابانها آمدند و علیه حکومت خود تظاهرات کردند پس حتما مردم عراق و عربستان هم همین کار را خواهند کرد. این بود که مرتب مردم کشورهای منطقه را ترغیب میکرد تا علیه دولتهای خودشان قیام کنند.

بیشتر بخوانید

انقلاب کور و ننگین ۵۷ تقصیر شاه بود!

در طی سالیان گذشته، گروه‌های مختلف شرکت‌کننده در انقلاب کور و ننگین ۵۷ در مواجهه با خطاها و ننگ‌ها و خیانت‌های خود در شکل‌دهی این انقلاب و حمایت تمام‌عیار از رهبر آن و رژیم تروریستی برخاسته از این انقلاب که

بیشتر بخوانید

آرزوی بهشت بازرگان… مانده در برزخ – حسن امرایی – ایندیپندنت فارسی

داستان استعفای مهندس مهدی بازرگان، که این روزها چهلمین سال آن دولت مستعجل است( ۱۵ آبان ۱۳۵۸)، حکایت کسی است که سال‌های سال در آرزوی به کف آوردن موقعیتی بود تا بتواند ایده‌ها و افکارش را در حوزه قدرت و

بیشتر بخوانید