تصاویر از مرز ایران و افغانستان: مردم افغانستان با پاهایشان رایشان را اعلام میکنند

ویدئوها کاروان بی انتها از مردم افغانستان را نشان میدهند که از مرز نیمروز میگریزند. Another video from Afghanistan-Iran border region. #Nimruz pic.twitter.com/kbrBCvTJh6 — FJ (@Natsecjeff) October 10, 2021

بیشتر بخوانید

کارگران متخصص پارس جنوبی از ایران مهاجرت می‌کنند

عدم اجرای طرح طبقه‌بندی، پرداخت نکردن به‌موقع دستمزد، نبود امنیت شغلی و تبعیض، از دلایل اصلی مهاجرت کارگران متخصص از ایران به شمار می‌رود. این در حالی است که بسیاری از کشورها درهای خود را برای ورود نیروی کار متخصص

بیشتر بخوانید

چرا جمهوری اسلامی را متهم می کنم؟

گاهی از خودم می پرسم چرا اینجا هستم… آیا نمی شد دیکتاتوری را تحمل کرد و زندگی معمولی ای داشت؟ آیا نمی شد مثل بچه ی آدم سرم را پایین بیاندازم و زندگی ام را بکنم بی آن که بخواهم از سیاست چیزی بدانم؟

بیشتر بخوانید