چرا «مهاجمین حرم» تنها مومنین منطقی هستند! (مطلب طنز نیست.)

گروهی از «ارزشی ها» که دیروز با زیر پا گذاشتن ممنوعیتهای حکومتی راهشان را به سوی محبوب (رضا و معصومه) گشودند امروز مورد لعن و توهین بوقهای امنیتی از یک طرف و «عقلای قوم» از طرف دیگر قرار گرفتند، مازنی

بیشتر بخوانید