دیپلمات جمهوری اسلامی تروریست از آب درآمد

وقتی می گوییم جمهوری اسلامی یک حکومت و یک دولت نیست بلکه یک گروه تروریستی است که کشوری را اشغال کرده، سخنی به گزاف و اغراق نگفته ایم. ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر ترور و خرابکاری و دشمنی با تمدن جهانی

بیشتر بخوانید

عوامل ماندگاری رژیم تبهکار آخوندی

باور کنید هیچ چیز بدتر از این نیست که یک آدم تحصیلکرده بیاید در خارج کشور و از یک آخوند بو گندوی شپشوی بی سواد حمایت کند و برای رای دادن به او در صف طولانی منتظر رسیدن برگه های رای باشد. اینها عامل بدبختی ایرانیان هستند. همین افراد عامل ماندگاری جمهوری اسلامی هستند:

بیشتر بخوانید

پیامدهای چشم پوشی نقض حقوق بشر در بحران کرونا

همه این بدبختی ها به یک جا برمیگردد و آن چشم پوشی غربی ها نسبت به نقض حقوق بشر و نبود دمکراسی و آزادی بیان در چین است. سالهاست که غربی ها فقط بخاطر منافع اقتصادی چشم بر روی نقض آزادی بیان در چین بسته اند. شما ببینید دولت چین در هنگ کنک چگونه علیه خواست مردم ایستاد و هیچ کشور اروپایی یا امریکایی از خواست مردم هنگ کنگ حمایت نکرد. چرا؟ چون نمیخواهند روابط اقتصادی شان با چین لطمه بخورد.

بیشتر بخوانید