شبکه من‌ و تو و سانسور بوسه دو همجنس

شش‌رنگ به همت ملیکا زر گزارشی از سانسور صحنه‌های همجنس‌خواهانه و استفاده از کلمات نامناسب در سریال‌های شبکه‌ من و تو تهیه کرده است که ملاحظه می‌کنید.

بیشتر بخوانید