آنان که دستی را که نانشان میداد گاز گرفتند؛ محکومند به بوسیدن پاهایی که لگدشان میزند!

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گرانی ها گفت: آقای رئیس جمهور به فریاد مردم برسید، خرید گوشت و میوه آرزو شده است. حداقل قیمت نان خشک و تخم مرغ را کنترل

بیشتر بخوانید