مجتهدی که نام فرزندان خودش را هم نمیدانست

مرحوم محدث قمی رحمه‌الله نقل کرده از استادش مرحوم (محدث نوری ) اعلی الله مقامه که گفت : ملا صالح مازندرانی می گفت : من از جانب خداوند بر طلاب علوم دینیه حجت می باشم به علت این که هیچ

بیشتر بخوانید