ملاها از هرچیزی پول در می آورند، حتی کشتن مرغ ها

اگر فیش حقوقی کارمندان و کارگران نگون بخت را مشاهده کنید، با آیتم هایی مواجه می شوید مثل حق مسکن و حق عیال و اولاد، ایاب ذهاب و… و بعد مقابل این آیتم ها نوشته شده دویست هزارتومان، سیصد هزار

بیشتر بخوانید

مجتهدی که 50 درصد پورسانت گرفت

این داستانی که در زیر می خوانید را در چند کتاب مختلف که درباره کرامات دروغین آخوندها نوشته اند را خواندم و بار اول نفهمیدم که کجای این داستان کرامت است؟ این داستان خود مثالی گویا از کلاشی و پدرسوختگی و مفت خوری مجتهدین است. برویم سراغ اصل ماجرا:

بیشتر بخوانید

مجتهدی که پول خزانه دولت را به رفقایش می بخشید

اطرافیان دربار سلطان ملکشاه  به او گزارش دادند که : خواجه نظام الملک در هر سال از خزانه نهصد هزار خلعت به علما و زاهدان میدهد درصورتیکه  از آنها به شما نفعی نیست و با آن مبلغ ، می توان

بیشتر بخوانید

نظر احمد کسروی درباره آخوندها

آنان دسته ای هستند که در این کشور مفت میخورند و تنها کاری که از دستشان برمی آید ایستادگی در برابر پیشرفت مردم است. هرگامی که مردم برای زندگی بهتری بردارند اینان با آن دشمنند که تا توانند ایستادگی خواهند کرد و سپس رها کرده فراموش خواهند گردانید.
مگر با مشروطه همین رفتار را نکردند و آن همه خونریزی ها را به بار نیاوردند؟
مگر با دبستانها که برپا شده بود سالیان دراز دشمنی نمودند؟
مگر با تاسیس ثبت اسناد و دفترهای رسمی به کشاکش نپرداختند؟

بیشتر بخوانید