پایان اسلام در ایران

برای من این تصویر پایان اسلام در ایران است. آری اسلام محو نخواهد شد اما دیگر در ایران قدرتی نخواهد داشت. رنسانس ایران که سالها پیش آغاز شد به تکامل خویش میرسد. معترضان در شهرک قدس پس از تسخیر مصلا

بیشتر بخوانید