مصاحبه شاهزاده با پربیننده ترین برنامه تلویزیونی امریکا

‏این مصاحبه شاهزاده را میلیون ها امریکایی و مخصوصا رهبران سیاسی، اساتید دانشگاهها و تحلیل گران سیاسی دیده اند.‏شاهزاده در آن فرصت کوتاه خیلی خوب پیام مردم ایران را به امریکایی ها رساند.‏واقعا این مصاحبه تاثیرش از حضور در نشست

بیشتر بخوانید