مصاحبه شاهزاده با روزنامه بحرینی

مونس المردي، سردبیر روزنامه البلاد: اعلیحضرت، نقشه و تحرکات پنهانی اپوزیسیون  ایران در خارج از کشور چیست و چگونه بر اعتراضات داخل ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد؟ به ویژه پس از وخامت اوضاع در ایران و سرکوب و خشونتی که در

بیشتر بخوانید

یعنی چه؟ مگر مصاحبه جای سوال پرسیدن است؟

این آقای سید پرویز فتاح رفته مصاحبه و مجری احمق جرات کرده از او در مورد اقداماتش سوال کند. از قدیم گفته اند نگاه به دست ننه کن، مثل ننه غربیله کن. سید پرویز هم نگاه به رهبر عالیقدر علی

بیشتر بخوانید