پیروزی نو مشروطه خواهان ایرانی؛ اینبار به جای شیخ فضل الله نوری نعش خامنه ای بر دار آونگ خواهد شد!

خامنه ای و اوباش اطرافش این روزها مدام از فواید حجاب اجباری سخن می گویند و روزی نیست که اراجیف ایشان در مطبوعات و صدا و سیمای رژیم بولد نشود؛ اما براستی چرا دیگر این حرف ها خریداری ندارد!؟ رهبر

بیشتر بخوانید

رامین پرهام تئوریسین «مشروطه نوین»: حوزه ایران، حوزه بالتیک نیست!

مشروطه نوین: چرایی و چیستی نبرد بریتانیا سرنوشت‌سازترین برگ از کتابِ خونینِ جنگِ دوّم جهانی بود. درهم‌شکسته‌شدنِ ارتشِ ششم آلمان در استالینگراد، سه‌سالی پس از نبرد بریتانیا، اگرچه چرخشی بود بلاتردید تعین‌کننده در سرنوشتِ جنگ، بااین‌حال زمانی رُخ داد که

بیشتر بخوانید

دکتر رامین پرهام تئوریسین مشروطه نوین: ضرورت راهبردی محور تهران اورشلیم (ویدئو؛ ۳۶ دقیقه)

رژیم اسلامی ایران کاسه داغ تر از آش عرب ها، خیزش، 25 امرداد

بیشتر بخوانید

هَشتگزن‌هایِ ایرانی

تکنولوژی، یعنی سوشیال می‌دیآ، یاوه‌گویی را “دموکراتیزه” هم کرده!

اولویتِ ما، اوجبِ واجباتِ ما در مشروطه نوین، پس از نجاتِ ایران از انقراض، خارج کردنِ ایران از اسلام خواهد بود.

بیشتر بخوانید