داد زن آمریکایی روزی ۵۰ دلار

مدتها پیش یک آخوندی گفته بود مزدوران سایبری ج/ا ساعتی ۷ هزار تومان حقوق میگیرند. خوشبختانه با دستگیری لطف الله افراسیابی مظنه مزدوران خارج از کشور ج/ا هم تا حدودی مشخص شد. گفته شده این نکبت از سال ۲۰۰۷ (زمان

بیشتر بخوانید