در نظام جمهوری جنایت رابطه مستقیمی میان شلیک به هواپیما و «جام زهر» وجود دارد!

خواستم بنویسم حضرت خدا خامنه ای، دیدم خدا به اندازه خامنه ای قدرت ندارد. الان من از صبح تا شب به خود خدا فحش خوار و مادر بابت افرینش ۱۲۴۰۰۰ پیامبرش بدهم، نه مرا دستگیر میکند، نه به کهریزک می

بیشتر بخوانید

جمهوری اسلامی؛ جنایتکاری برای تمام فصول

سرانجام به مدد پیشرفت تکنولوژی و هوشمندی شهروند خبرنگاران ایران ، رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی مجبور شد اعتراف کند خودش هواپیمای اوکراین را ساقط کرده است. اعترافی تلخ و دیر که باز طبق معمول همه را مقصر این اتفاق جلوه

بیشتر بخوانید

یادم ترا فراموش؛ از تشییع جنازه پرشکوه اکبر کوسه تا تشییع جنازه شکوهمند قاسم کودک کش!

از ماست که بر ماست؛ این ضرب المثل فارسی را من خیلی دوست دارم. میگویند ما ایرانی ها در سیاست حافظه «ماهی» را داریم اما در زندگی اجتماعی و خانوادگی، کینه شتری هستیم! کشور و دار و ندارمان را به

بیشتر بخوانید