یادم ترا فراموش؛ از تشییع جنازه پرشکوه اکبر کوسه تا تشییع جنازه شکوهمند قاسم کودک کش!

از ماست که بر ماست؛ این ضرب المثل فارسی را من خیلی دوست دارم. میگویند ما ایرانی ها در سیاست حافظه «ماهی» را داریم اما در زندگی اجتماعی و خانوادگی، کینه شتری هستیم! کشور و دار و ندارمان را به

بیشتر بخوانید