بالاخره خامنه ای هم خواهد مرد

بطور طبیعی از مردن هیچکس شادمان نمی شویم بجز مرگ جنایتکاران و اشغالگران سرزمین آبا و اجدادی مان. خامنه ای یکی از آنهایی است که مرگش نه تنها شادمانی میلیون ها انسان را در ایران و منطقه خاورمیانه بهمراه دارد

بیشتر بخوانید

جانشینان احتمالی علی خامنه ای مشخص شدند!

سال ۸۸ را باید نقطه عطفی در دوران رهبری خامنه ای دانست. سالی که او کلنگ اتوبان « یادگار مقام معظم رهبری» را زد؛ سالی است که خون نداها و سهراب ها خواب را از چشمان رهبر نفهم انقلاب ربود

بیشتر بخوانید

با مرگ خامنه ای صف کشی و رویارویی کفتارها آغاز خواهد شد

هنوز نه به باره و نه به دار، رییسی با اشاره خامنه ای چنان زهر چشمی از صادق آملی لاریجانی گرفت و دارو دسته و نوچه هایش ( طبری و رعیت و ….) را گوشمالی داد که دیگه صدایی ازش

بیشتر بخوانید

از خون ندا تا خون نوید؛ روز موعود فرا رسید، مجتبی می آید!

وقتی در سال ۸۸ خامنه ای با کمک سپاه کودتای انتخاباتی اش را کلید زد، کروبی و‌موسوی بارها بر نقش مجتبی در این کودتا تاکید کردند و همانطور که میدانیم در کنار شعارهای رنگارنگ مردم در زمان جنبش سبز، یکی

بیشتر بخوانید

تظاهرات میلیونی در روز مرگ خامنه ای جنایتکار؛ مگذاریم این استمرار شوم ایران را ویران تر کند!

اپوزیسیون جمهوری اسلامی نزدیک به دو دهه است که انتظار مرگ خامنه ای را میکشد. هرکس هزارتوی سیستم مافیایی جمهوری اسلامی را نشناسد، نظام را در خامنه ای و مشتی اوباش عمامه دار ۵۷ تی خلاصه میکند اما آنهایی که

بیشتر بخوانید