محاکمه حميد نوری؛ دور جديد تبلیغات جمهوری اسلامی – ايرج مصداقی

اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی در باره محاکمه حميد نوری که در قالب يک گزارش در مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر شده است به واقع بيانگر دور جديدی از تبلیغات حکومتی در باره کشتار جمعی زندانيان سياسی در تابستان ۶۷ است .

بیشتر بخوانید