مجتهدی که از قیافه افراد می فهمید دخول کرده یا خیر

یكى از ماءموران شهربانى زمان شاه استعفا كرد و به شغل آزاد پرداخت . از او دليل كارش را پرسيدند و گفت : کرامات آيت اللّه مرعشی نجفى باعث اين كار شد. گفتم : جريان چيست ؟ گفت : شبى

بیشتر بخوانید

مجتهدی که واقعا روی گُرده مردم نشست

توی وبسایت خبرگزاری حوزه ماجرای مضحکی از کرامات آیت الله مرعشی نجفی نوشته که عینا برایتان می آورم. فقط یاداوری می کنم که این مرعشی کسی بود که اوایل انقلاب یعنی زمانی که هنوز داشتند پیش نویس قانون اساسی را تنظیم میکردند بهمراه یکی دو نفر از همپالگی های خود رفتند پیش خمینی و روی این نکته تاکید کردند که حتما باید در قانون اساسی دین و مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری باشد و رئیس جمهور نیز باید شیعه باشد و الا من کفن پوش می شوم و به خیابان می آیم.

بیشتر بخوانید