گزارش روزانه مذاکرات وین به مقام رهبری

مذاکره کننده هسته ای:  الو، از وین زنگ می زنم، وصل کنید به حاج آقا می خواهم گزارش مذاکرات امروز را به خدمتشان عرض کنم – حضرت آقا الان تشریف ندارند. نیم ساعت دیگه زنگ بزنید مذاکره کننده هسته ای: خبر

بیشتر بخوانید

مذاکرات هسته ای با حرکات پانتومیم

خیلی جالب است بدانیم از این هیئت چهل پنجاه نفری که برای مذاکرات هسته ای به وین رفته اند فقط یکی دو نفر انگلیسی بلدند اما مذاکره کننده اصلی یعنی باقری، انگلیسی بلد نیست و به زبان فارسی مذاکره می

بیشتر بخوانید