قرن 21- قرن دموکراسی چینی

چند دقیقه پیش اخبار BBC بین المللی رو گوش میکردم. ماجرا از این قراره که ۳ اکتیویست هنگ کنگی (عکس) که در تظاهرات سال گذشته دموکراسی خواهی, بر ضد دولت چین, شرکت داشتند قبل از دادگاه اعلام داشتند که به

بیشتر بخوانید

آدرس غلط دادن محمد مرندی در مورد عامل انفجار نطنز

خبرنگار (ویدئو زیر): چه کسی پشت انفجار نطنز بوده؟مرندی: به احتمال زیاد آمریکا زیرا هیچ کشور دیگری توانایی انجام چنین عملیاتی را ندارد! خیر جناب “پروفسور” مرندی!چرا آدرس غلط میدهید؟اسرائیل توانایی انجام عملیات بسیار پیچیده تر از این را هم

بیشتر بخوانید

بلوغ دستگاه سرکوب رژیم و نقش بازوهای تبلیغاتی رژیم در خارج از کشور

تظاهرات آبان نشان داد که دستگاه سرکوب و تبلیغ رژیم به هماهنگی و بلوغ قابل توجهی رسیده. در اینجا چند نمونه از پاسخهای محمد مرندی (استاد زبان انگلیسی دانشگاه تهران) در میزگرد برنامه The heat که روز چهار شنبه ۲۹

بیشتر بخوانید