از به هلاکت رسیدن یک فروند قارچ سمی در بانک تا زیر گرفته شدن یک فروند آخوند توسط پراید در یک روز؛ بودن یا نبودن، مسئله این است!

در حالت عادی و در رژیم های عادی همه مردم عاشق مبارزات غیر خشونت آمیز هستند و هیچکس دوست ندارد همانند دوران جنگ سرد و مد شدن چریک بازی، زندگی خودش را فدای آرمانهایی کند که در زمانه فعلی تهی

بیشتر بخوانید