مخاطبین گرامی، اگر فحش کار گلوله را میکرد ارتشهای دنیا را تعطیل میکردند!

انگیزه این تذکر کوتاه «نظر» هایی است که بعضی خوانندگان به این سایت (و البته خیلی بیشتر به سایتهای دیگر) ارسال میکنند، که محتوایی ندارند جز اینکه به فلان هوادار (فرضی) رژیم فحش خ. و م. بدهند، با این نتیجه

بیشتر بخوانید