امام رضا، حالا که کرونا آمده است نشان بده یک فراخ انگوری بودی یا یک امام معجزه گر!

سالها پیش در تحریریه یکی از روزنامه های استمرار طلب عده ای خبرنگار نشسته بودند که خبر آمد فلان بازار در مشهد آتش گرفته است… عکاس روزنامه و یکی از خبرنگاران وقتی برای تهیه گزارش و عکس و فیلم مراجعه

بیشتر بخوانید