چگونه در برابر مافیای رسانه ای از خود حفاظت کنیم؟-بخش دوم

رسانه های جمعی بر درک و ارزیابی مردم از فضای فکری جامعه اثر می گذارند، زیرا مردم معمولاً نتایج نظرسنجی ها یا مصاحبه های خبری با فعالان سیاسی و اجتماعی را از رسانه ها دریافت می کنند.

بیشتر بخوانید

چگونه در برابر مافیای رسانه ای از خود حفاظت کنیم؟-بخش نخست

مافیای رسانه ای بصورت هماهنگ و همصدا افکار و گرایشاتی را منتشر می کنند که به عنوان عقاید غالب و مسلط جلوه می یابند. درنتیجه هر مخاطب خیال می کند در برابر گرایش و باورهای اکثریت، در انزوا قرار دارد ، و لذا تعداد افرادی که آشکارا عقیده ی اقلیت را بیان نمی‌کنند و یا به عقیده‌ی اکثریت گرایش پیدا می‌کنند، روز به روز بیشتر می‌شود، به گونه‌ای که مارپیچ سکوت در جامعه شکل می‌گیرد و یک عقیده به عنوان عقیده‌ی فراگیر تثبیت می‌شود.

بیشتر بخوانید