ماجرای شنیدنی از شهامت مادر عصمت

ایرج مصداقی امروز ماجرایی به از مادرعصمت که رژیم ۱۱ نفر از فرزندان و دامادها و نزدیکانش را در دهه ۶۰ به قتل رساند اشاره ای کرد که بسیار تکان دهنده بود. البته او فرصت نکرد آنرا بطور کامل توضیح

بیشتر بخوانید