حلقه مفقوده مبارزات مردم و تکرار الگوی انقلاب ۵۷؛ چه کسی میتواند معامله بزرگ را به نفع مردم امضاء کند؟

در تمام انقلاب های کلاسیک و مخملی در قرن معاصر، مبارزات مردم به نقطه ای می رسد که نیروهای نظامی و سرکوبگر تصمیم میگیرند اسلحه بر زمین بگذارند و سمت مردم ( شما بخوانید طرف برنده) بایستند. نمونه وطنی چنین

بیشتر بخوانید

مردم متحد شکست نمی‌خورند! مادران پارک لاله ایران

سرکوب و جنایت مهری است که بر پیشانی حاکمان شرور و جنایت کار حکومت اسلامی ایران از صدر تا ذیل حک شده است و چهره پلید و کریه شان را روز به روز آشکارتر نشان می‌دهند، زیرا دیگر فرصتی برای

بیشتر بخوانید