سابقه فریب خوردن امریکائی ها

ر واپسین مراحل جنگ داخلی چین در سال 1949 و در حالی که مائو تسه تونگ و کمونیست ها فاصله اندکی تا غلبه کامل بر جیانگ کای شک و ملی گرایان داشتند سرخ ها با یک بحران و مخاطره جدی مواجه شدند. تدبیری که مائو و حزب کمونیست چین برای عبور از این مخمصه اندیشید احتمالا برایتان جالب باشد.

در جریان عبور نیروهای کمونیست از رود یانگسه آنها با دو کشتی بریتانیایی با اسامی آماتیس و کانسورت مواجه شدند و به شکل وحشیانه ای شروع به گلوله باران آنها کردند. چهل و دو بریتانیایی کشته شدند. این حادثه خشم شدید بریتانیا و متحدینش از جمله ایالات متحده را برانگیخت..

مائو تا پیش از آن موفق شده بود از طریق روزنامه نگاران غربی علاقه مند به خودش مانند ادگار اسنو تصویرسازی وارونه و خوبی از خود و حزبش کند و مانع از آن شود که در دوره فرانکلین روزولت و هری ترومن آمریکایی ها به نفع جیانگ و ملی گرایان مداخله نظامی مستقیم نمایند.

بیشتر بخوانید