برگزاری تظاهرات در اسرائیل و لس آنجلس، در ابراز همبستگی با ملت ایران، مورد استقبال قرار گرفت-رادیو پیام اسرائیل

چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۸ سازمان های ایرانی در کالیفرنیا از ایرانیان مقیم آن ایالت دعوت کردند در تظاهرات گسترده ای که روز یکشنبه آینده در لوس آنجلس برگزار می شود شرکت کنند. این فراخوان، بدون تعلق حزبی یا گروهی انتشار

بیشتر بخوانید