پررویی خامنه ای بعد از رفتن ترامپ

علی خامنه ای امروز گفت ما در چند سال گذشته، موقع توافق برجام، عجله کردیم. این بار عجله نداریم و باید توافق طوری تنظیم شود که بیشتر به نفع ما باشد! با این پررویی خامنه ای ، خوشبختانه مذاکرات با

بیشتر بخوانید

عاقبت خویشتنداری دشمن را به حساب ضعف او گذاشتن

در تاریخ ایران بارها به وقایعی برمیخوریم که غرور کاذب و تکبر حاکمان وقت باعث لشگر کشی بیگانه شد که حاصلش کشته شدن هزاران ایرانی و از دست رفتن بخشی از سرزمین پهناور ایران شد.

در واقع اگر فقط کمی واقع نگری نسبت به قدرت و امکانات دشمن در بین حاکمان ایران وجود داشت هرگز چنان بلاهای سهمگینی پدید نمی آمد.

بیشتر بخوانید