قلهک در برابر زرگنده

تا قبل از آمدن رضا شاه، اوضاع مملکت ما خیلی شگفت آور بود. محله قلهک بخاطر وجود سفارت انگلیس، منطقه نفوذ آن سفارت محسوب میشد و کدخدای قلهک توسط انگلیس ها تعیین میشد. حتی در سر کوچه ها نگهبانان و ماموران انگلیسی رفت و آمد به قلهک را کنترل میکردند.

بیشتر بخوانید