تماس تلفنی تکان دهنده با فردی که قلب خود را به فروش گذاشته – کلیپ

وید‌ئویی تکان‌دهنده از گفتگو با فردی که اقدام به نصب آگهی فروش قلب خود بر روی دیوار خیابان کرده‌است. تصویر دردناکی از فقر و درماندگی یک پد و آخرین تلاش او برای تضمین آینده فرزندانش. پدری که حاضر است به خاطر سیر کردن شکم خانواده خود قلب خود را به فروش بگذارد.

بیشتر بخوانید